ป้ายรถแห่ รถสองแถว

รถแห่ร้อยเอ็ด บริการรถแห่โฆษณา ร้อยเอ็ด

รถแห่ร้อยเอ็ด รถแห่โฆษณาร้อยเอ็ด รถแห่งานอีเว้น ร้อยเอ็ด บริการรถแห่โฆษณาร้อยเอ็ด บริการรถแห่ให้เช่าขอนแก่น เรามีบริการรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพ วิ่งในตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดและต่างอำเภอ

1. สามารถวิ่งได้ตั้งแต่ 4-8 ชั่วโมงต่อวัน

2. ป้ายข้างรถแห่ ขนาดมาตรฐาน 1.8×2.4 ม. หรือ 1.2×2.4 ม. หรือขนาดอื่นตามที่ต้องการ (ออกแบบและติดตั้งให้)

3. บริการอัดสปอตรถแห่ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

การวิ่งรถแห่สามารถวิ่งได้ทั่วเมืองร้อยเอ็ด และต่างอำเภอ ลูกค้าสามารถกำหนดเส้นทางได้ตามความพอใจ หรือถ้าไม่ชำนาญเส้นทางจะให้เรานำสำรวจเส้นทางก่อนก็ได้